Baranta Tradicionális Magyar Harcművészet
Kép galéria
 

  
 

 
Közhasznúsági jelentés
 
Link ajánló
 
További link címek
 
Nyári táborok érdeklődők számára
 
Cikkek

Következő 20 cikkElőző 20 cikk

Hirtelen jött felkérés - Baranta az "RTL-Reggeli" c. műsorában!

   

Hétfőn délután érkezett a megkeresés, hogy el tudnánk-e vállalni egy Barantáról szóló hét perces rövid ismertetőt a Reggeli című műsorban. Meglepődve tapasztaltuk, hogy a szokásos kekeckedések helyett teljesen normális hangulatban fogadtak  bennünket. Úgy látszik változik a világ. Köszönöm a gyors reagálást és segítséget a Zrínyi Baranta csapatának.

II. Tiszántúli Edzőtábor értékelés

   

 A II. Tiszántúli Baranta edzőtábor, a már szokásosnak mondható, jó baráti légkör mellet, kellő számú baranta csapat és barantás legénység részvételével zajlott le Bodaszőlőn. Az edzőtáborban részt vettek a Nyíregyháziak, a Debrecenben nem régen alakult új baranta kese csapat, a Szorgalmatosiak, a Mikepércsiek, a Tiszaszőlősiek, és természetesen a házigazdák, a Bocskai István Debreceni hajdúk baranta csapata. 20 kese, 5 menyét, és kb. 30 öskü barantás vett részt a táborban zajló munkában.

 

A szerszámfa kiválasztása

   

Minden jó gazda, mikor tűzifáért ment az erdőbe, egybegyűjtötte a szerszámnak való fát is, amit szárítás után elvitt a mesteremberhez.A mesteremberek is rendeltek fát vagy saját maguk mentek az erdőbe és kiválogatták a megfelelőt: a kerekes a keréknek, szekérnek, szánnak, szerszámnak, a kádár a csebernek , kádnak valót, amit aztán kihasogattak és megszárítottak. A zsindelykészítők nyersen dolgozták fel a fát és csak a kész zsindelyt szárították. A szerszámfa-gyűjtés is tudást igényelt. Tudni kellett azt, hogy egy bizonyos szerszámnak milyen fajta fát, mikor és honnan kell levágni. Az idős mesteremberek úgy tartották, hogy a jó szerszámfát a holdfogyta utolsó hét napján kell vágni.A kerekes mesterek leginkább kemény, tömöt növésű fákat használtak: bükköt, gyertyánt, nyírt, kőrist, juhart. A som- és boroszlánfát gereblyefognak használták. A szerszámfát mindig szélvédett, déli oldalról vágták, ahol a fák lassabban nőnek és tömöttebbek. Általában a fatörzs alsó két méterét használták fel szerszámnak, az alágazásaiból rudat, nyújtót, ágast vagy lőcsöt készítettek.


 

Ókori "kevlar"

   

Nagy Sándor katonái és a szkíták is linothoraxot, egy többrétegű, ragasztott lenvászonból álló testpáncélt viseltek, amelyet az egyes rétegek laminálásával tettek még áthatolhatatlanabbá - derül ki egy új kutatásból. Az Amerikai régészeti Intézet éves konferenciáján bemutatott tanulmány egyik szerzője, Gregory Aldrete, a Wisconsin-Green Bay Egyetem történésze szerint míg a fémpáncélokról sokat tudunk, a linothorax mindvégig titokzatos maradt, főként az alapanyagok lebomlása miatt. Szerinte ezt a különleges védőruhát egyfajta testpáncélként ezer éven át használták, különböző formákban a Mediterráneumban és környezetében.

Akikkel Nagy Sándor sem bírt

   

Szogdiané, a szogdok földje: Nagy Sándor három évig hadakozott érte a szkítákkal, és sehol máshol nem találkozott olyan nehézségekkel, mint ezen a földön, a mai Üzbegisztán és Tádzsikisztán területén.

Justinus: A szkíták vitája az egyiptomiakkal

   

 "A szkíták nemzetét tehát mindig a legősibbnek tartották, ezt jól mutatja vitájuk az egyiptomiakkal. Az egyiptomiak a következő érveléssel vitatták maguknak az emberi nem eredetét: azt állították, hogy a dolgok kezdetén az első emberek semmiképpen sem lakhattak ott, ahol elviselhetetlen a hideg vagy iszonyú a hőség, hiszen ezekkel szemben az elme máig sem tudott valamiféle takarót kimesterkedni; Egyiptom középen van, földje dúsan termő, éghajlata kiegyensúlyozott, a Nílus pedig a napmeleg hatására az iszapból számtalan állatfajt teremt; ebből könnyen kikövetkeztethető, hogy az első emberek ott találhatók, ahol a legkönnyebben fejlődhettek."

 

Obrusánszky Borbála: Andaság és komaság

Obrusanszky Borbála   

 "Szövetséget a szkíták úgy kötnek, akivel kötnek: egy nagy cserépedénybe bort öntenek, és azt összekeverik a szövetséget kötők vérével. Előzőleg hegyes késsel megsebzik, vagy karddal kissé megvágják testüket, azután pedig a serlegbe mártanak egy kardot, nyilakat, egy harci fokost, és egy lándzsát, majd hosszasan imádkoznak, azután pedig isznak ők maguk is, akik ily módon szövetséget kötöttek, meg kíséretük legtekintélyesebb tagjai is. "

Herodotosz

Az esküdt testvériséget, vagyis a vérszerződést — amikor is két vagy több ember, akik nem rokonok, a vérük összeolvasztása által testvérré, ezáltal rokonná fogadja egymást — a tudományos szakirodalom a műrokonság egyik formájaként sorolta be. A szakirodalom számos kifejezést használ ennek megnevezésére: általános néprajzi megnevezésére a műrokonság kifejezést terjedt el, de a vérszerződés, a testvérré fogadás elnevezése is sokszor felbukkan a publikációkban.Tanulmányomban — az egyszerűség kedvéért — a vérszerződés kifejezést fogom használni.

A vérszerződés megkötése elsődlegesen a nem vérrokon személyek vérrokonná válásának szertartása volt. Az ősi társadalmakban a vérségi kapcsolat jelentette a társadalomszerveződés alapját.

 

Z. Tóth Csaba: Ősi kultuszhelyek

   

 A hatalmas eurázsiai sztyeppe-öv és a hozzá csatlakozó területek Kínától és az Altáj-hegységtől Kelet-Európáig, kiapadhatatlan tárházai a magyarság lovas-harcos elődei és rokonnépei régészeti kutatásának. A milliónyi kisebb-nagyobb sírdombos temetkezésből több mint száz éve folyamatosan kerülnek elő a szkíták, szarmaták, hunok és szövetségeseik királyainak és vezéreinek mesés kincsei, melyek mesterembereik önálló és igen magas színvonalú művészetéről tanúskodnak. Az utóbbi évtizedek is több valódi szenzációt hoztak ezen a téren, napvilágra kerültek a tuvai Arzsan 2 kurgán világra szóló aranyleletei, a kínai hun sírtáblák, vagy az erődített bronz- és vaskori város maradványai a nyugat-szibériai Zdvinszk/Csicsa települések közelében, ami – más hasonló emlékekkel együtt, mint Szintasta, Arkaim – igazolni látszik, legalábbis részben, az ókori írók híradásait arról, hogy „a szkíták hajdan városokban és házakban laktak, de azután nomádok lettek” (Arrianus).

 

Felvidéki rendezvények

   

Az elkövetkező évben a Baranta Szövetség támogatni fogja a határon túli magyar szervezetek nagyobb rendezvényeit a közös megerősödés jegyében.  A Baranta sokat segíthet azon, hogy ezek a rendezvények visszanyerjék korábbi hírnevüket. 2-3 év alatt ezekre újból tízezrével látogathatnak el nemzettársaink, hogy erőt merítsenek, reményt tápláljanak, új ismerősöket, barátokat találjanak és növeljék önbecsülésüket. A  Baranta Szövetség és Törzsi Gyűlés közös döntése értelmében az év során az alábbi helyszíneken támogatunk rendezvényeket:

 

Medve beszámolója a III. edzőképző összevonásról

Medve   

Minden idők legnagyobb létszámú Baranta edzőképző összevonására kerölt sor Budapesten az épülő Baranta Harcművészeti központban. A foglalkozásokon 92 barantás szorongott a teremben és az udvaron. Mindenki nagy örömmel ismerkedett a bácskossuthfalvi, zentai, szabadkai baranta csapatvezetőkkel, akik első alkalommal vettek rész magyarországi összevonáson. Az önfeledt ünnepléssel végződő rendezvényről Nagy Zoltán írta meg érzéseit.

Adj’ Isten!

Napjainkban sajnos ritka a jó és őszinte szó, bár kétségkívül azért senkinek sem ártana néha egy-egy baráti szó vagy vállveregetés, sőt néha sok problémát, félreértést, s gondot spórolhatnánk meg vele. Volt szerencsém most a hétvégén látni egyet s mást, és bizony láttam olyasmit, amit egyszerűen nem tudok magamban tartani, annyira túlárad bennem a dicsérhetnék...

László Gyula emlékére

   

Száz éve, 1910. március 14-én született László Gyula régész, egyetemi tanár és képzőművész. Neve a nagyközönség számára leginkább a kettős honfoglalásról ismert, egyetemi tanárként pedig számos kiváló régészt indított el a pályán. Írásunkkal a tudósra emlékezünk.

 

Vita a hunok hagyatékáról

Obrusánszky Borbála   

 A Belső-Ázsiában élő mongolok mindegyike magáénak vallja az egykori hun világbirodalom örökségét. A versenyben élen járt a Kínához tartozó Belső-Mongólia, ahol először avattak fel Hun Múzeumot. Talán ezt irigyelték meg a Mongóliában és az Oroszországhoz tartozó Burjátiában élők, akik mindketten saját hasznukra akarják fordítani az ott talált ősi emlékeket.

 

Árpád-kori magyar, kun, jász és besenyő nevek

   
Az embereknek csak egy nevük volt. Ez elegendőnek bizonyult, néha hozzátették, kinek a fia az illető, például Bozeta fia Fonsol. A 13. század elejétől a nemesek, a szerviensek és egyes várjobbágyok nemzetségi neveket kezdtek használni, például Besét eztán Aba nembeli Besének hívták. Ezek a nemzetségi nevek hamar vezetéknevekké alakultak át, majd lassacskán a polgárok és a parasztok is vettek föl családnevet. A régi nevek lassan vesztek ki a köztudatból, jórészt a 14. század folyamán tűntek el. Addig a keresztények is ezeket a neveket viselték. A mostani utónévkönyvekben található nevek közül ezért óvatosan válogass, mert a 13. században még a régi nevek divatja élt. Tartalmaznak ugyan pár ősi eredetű nevet, de a választék eléggé szűkös.
 
Oklevelekben maradtak fönn személynevek, ám olvasatuk sokszor kétséges. Gyakran nem is magyarok írták ezeket, tehát számukra ismeretlen neveket kellett a betűkészletével arra alkalmatlan latinul lejegyezniük. „A Szák (Zaak, Zak, Zac, Saak, Sach, Chaak) nemzetséghez tartozó Miklós nádor atyját 1212-től összesen 31 esetben Barch, Baroch, Borc, Bors, Borz, Borzh, Boz, Burch, Burich névváltozatokkal jegyezték fel. A Vas megyében birtokos Ják nemzetségnek és egyik tagjának neve az eredeti és átírt oklevelekben a következő: Iak, Iaku, Gaku, Sahu, Iaac, Iach, Iac, Schau, Thayk, Jacus, Chak, Gak.” (Fehértói Katalin)

Újra vannak hiúzok Magyarországon

   

A Börzsönyben, a Zemplénben és más erdőségekben is készültek infrakamerás felvételek hiúzokról. Magyarországon tíz-tizenöt példány élhet a szakértők szerint, és úgy tűnik, nagyon jól érzik magukat. Korábban szinte teljesen kiirtották, a nyolcvanas évektől viszont fokozatosan visszatelepedett Magyarországra Európa legnagyobb ragadozó macskaféléje, ma már akár Budapesttől harminc kilométerre is előfordulhat. Itt optimális élőhelyet találtak az állatok, ami az élő- és búvóhelyet, kölyöknevelő helyeket és a táplálékot illeti - mondta Lontay László, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságának természetvédelmi őre.

A nagymacska éjjel vadászik, nappal pedig jobbára egy napos sziklán sütkérezik. Ha nedves a talaj, jól kivehetőek a hiúz lábnyomai a földön. A kirándulóknak nem kell félniük a ragadozótól, az emberre teljesen veszélytelen.

Egy újabb különálló emberi faj nyomaira bukkantak

   
Nagyjából negyvenezer évvel ezelőtt a mai Szibéria területén élt egy emberféle, amelyet egy csonttöredékben lelt DNS-maradvány segítségével azonosítottak. Az emberi faj történetének eddig ismeretlen, mára kihalt ágához tartozik.
Átírhatja az ember kialakulásának történetét egy frissen felfedezett hominida. Egy nemzetközi, magyar szakembert - Viola Bence  paleoantropológust- is felsorakoztató kutatócsoportnak most Szibéria déli részén sikerült megállapítani egy leletről, hogy egy eddig ismeretlen emberfajhoz tartozhat. A fajt egy ujjperce alapján azonosították, a csontdarabot 2008-ban találták meg az Altáj-hegységben fekvő Gyenyiszova melletti barlangban. Az hominida egy időben élt a neandervölgyiekkel és a modern emberrel, de mindeddig ismeretlen típushoz tartozik – mondta a leletről Johannes Krause, a Max Planck Intézet evolúciós antropológusa, aki munkatársaival a csonttöredék mitokondriális (a sejt energiaszervében található) DNS-ét elemezte.

Székely és magyar barantások bucsújárása Csíksomlyón

   

A buszokra jelentkezni lehet:

Több száz éves íjász világrekordot döntött meg a magyar csapat

   

784 éves rekordot döntött meg két magyar íjász 

Két magyar sportoló megdöntötte az íjász távlövés 1226 óta érvényes rekordját a Nyílegyenes Távlövő Bajnokságon.

A versenyen, amelyen 50 résztvevő indult, a Mónus József, Grózer Csaba páros nyila 508,74 méterre szállt, 6 méterrel haladva meg a középkorból ismert rekordot - mondta el Posta Pál, a Hagyományos Íjászok Világszövetségének alelnöke.

Tájékoztatása szerint a versenyzők az íjat és a nyílvesszőt saját maguk készítik. A páros egyik tagja a lövő. A versenyen használt 82 font húzóerejű íj Mónus József munkája, s őt dicséri a rekordot megdöntő lövés is, az úgynevezett rövid nyílvesszőt pedig Grózer Csaba készítette.

EDZŐKÉPZÉS

   

A 2009. decemberében megtartott magyarországi Baranta Törzsi Gyűlésen megalakult Baranta oktatási csoport által elkészített új vizsgarendszerre épülő, négy alkalommal megtartandó edzőképző hétvégéket tart Vukics Ferenc kezdő és haladó barantások számára egyaránt.

Baranta Oktatási csoport munkaértekezletet tart 2009. december 7

   

 

A 2009. szeptember 6-ai Baranta törzsi gyűlésen megalakult Baranta Oktatási csoport munkaértekezletet tart 2009. december 7-én hétfőn Budapesten.

Kiskun összevonás novemberben

   

Kiskun összevonás novemberben-kun birkózó játékok, kun verbunk, csapatvívás

 

A Hetényvezér Baranta három év alatt tíz csapat létrehozásában vállalt szerepet  Dunavarsánytól Bácsalmásig. Edzéseinkre körülbelül 180-200-an járnak, többségében gyerekek. Külön gyerekedzést viszont sehol sem tartunk, mert igyekszünk úgy felépíteni a gyakorlást, hogy azt felnőtt is, gyerök is egyaránt élvezze. Ez amúgy könnyű feladat, mert a barantában a népi gyermekjátékok nagyon fontosak, de szabad küzdelmeink is inkább játékosak, küzdelmi játékok, mintsem vérre menő versengés. Bármely fegyverre való felkészítés egyik leghatékonyabb módja, hogy játékos formában ismerkedünk az adott eszközzel, ahelyett, hogy technikákon keresztül próbálnánk hozzá közelíteni. Technikákat akkor érdemes tanulni, mikor már megtanultunk a másikra, s magunkra vigyázva, önfeledten, könnyedén játszódni.

 

Következő 20 cikkElőző 20 cikk

 
Baranta nyílt gyakorlati foglalkozások, előadások, bemutatók
A programok rendszerint a meghirdetett időpontok előtt egy héttel kerülnek pontosításra. Tájékozódni edzéseken, illetve a budapesti edzőktől lehet.
 
2011.11.
 

 

 
Szerves kultúra előadások

 
A legújabb Baranta közösség

harc

  A 111. baranta közösség
2010. szeptemberében alakult
Stuttgart városában
Kezdeményező:
Jablonkay Péter


 
Támogató ménesek


Aggteleki Nemzeti Park
Jósvafői Hucul Ménes

Dr. Magyar Gábor Hucul
és Kazak ménes

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    REAVER GROVE | urban fantasy frpg    *****    Hírek,információk,érdekességek a Super Mario világából.Ismertetõk,leírások,játéktesztek. Folyamatosan megújuló tartalom.    *****    STAR STABLE ONLINE BLOG - Kattints ha te is játszol a játékkal, vagy csak érdekel :) Puszi Daisy    *****    ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    ♛ ANELIATH ☉ varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!